Prace

Cykl obrazów i rysunków „Metro”

Moje prace symbolizują wędrówkę w głąb siebie, w przeszłość i przyszłość, nie zapominając o teraźniejszości. Wszyscy nieustannie kroczymy przed siebie, dążymy do spełnienia, miłości, szczęścia.

2021

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2020

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2019

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2018

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2017

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2016

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2015

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2014

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2013

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

2012

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.